Caritas Bizkaia

DBHko Erlijio Katolikoko materialen egileek (euskarazkoen zein gaztelaniazkoen egileek) liburuen salmentatik lortzen dituzten royaltyak Caritasen Haurtzaroa eta familia proiektuari ematea erabaki dute. Ibaizabalek royalty horien likidazioa ordaintzen dio Caritasi, aipatutako proiektua indartu dezan. 2009an ekin genion ekarpen hori egiteari.

Web orrialdea: www.caritasbi.org