Irakurriz Bizi

Aurkezpenas

Ulermena indartzeko eta irakurzaletasuna sustatzeko koadernoak

Zenbait abilezietan oinarrituta, ikasleek testuak aztertzeko eta ulertzeko teknikak ikas ditzaten bereziki pentsatutako koadernoak. Gainera, etapa honetako curriculumak barnean hartzen dituen testu mota guztiak lantzen dira.

  • Maila ezberdinak dituzten 6 koaderno, Lehen Hezkuntzako maila bakoitzerako bat.
  • Egitura
    • Koaderno bakoitza unitatetan dago egituratuta.
    • Unitate bakoitzean: Egoera batetik abiatzen da. Egoera horretan, zer abilezia landuko diren azaltzen da, adibideen eta jardueren bitartez. Horren ondoren, tipologia jakin bateko testu bat dator: narrazioa, deskribapena, elkarrizketa, azalpena, etab. Amaitzeko, irakurmen galderak: batzuk abileziari buruzkoak, beste batzuk hitzez hitzeko ulermenari buruzkoak, eta, azkenik, inferentziadun beste batzuk.